Hillman Podden

Att skydda videor från att delas fritt

June 14, 2019

Det finns flera scenarion när man inte vill att videor ska kunna delas eller spridas. Det pratar vi om och du får tips på hur du kan skydda och gömma dina videor, så att bara behöriga kan se dem. Läs mer: hillmanpodden.se/96

Några exepmel är om du t ex

  • har spelat in en video till en specifik kund
  • producerar och säljer webbkurser
  • Erbjuder coaching online som du spelar in och ger till kunden

I de här fallen vill du se till att hålla dina videor säkra, både av integritetsskäl men också av företagsmässiga skäl.

  • En video som bara är ämnad för en kund kan du låsa med ett lösenord.
  • En kursvideo kan du låsa så att den bara går att se inne på din kursportal.

Även om någon obehörig skulle få tag i en videolänk så kan de inte se videorna, eftersom du har lagt ett extra lager skydd runt dem.