Hillman Podden

Att välja designtema till Wordpress - Gratis eller betal?

June 2, 2019

Det finns otroligt många olika Wordpress teman att välja mellan. Både gratis- och betalteman och frågan är vad man ska välja?

I det här avsnittet pratar vi om skillnader, fördelar-/nackdelar med olika designteman och vad du ska se upp med, så att du inte väljer ett tema som potentiellt kan få din webbplats att sluta fungera på sikt.

Läs gärna artikeln som hör till avsnittet här: HillmanPodden.se/94